Produkcja zwierzęca
Konwencjonalne metody produkcji mogą szkodzić środowisku i negatywnie wpływać na klimat. Metody zrównoważonej minimalizują ten wpływ, dbają o dobrostan zwierząt poprawiając jakość i opłacalność produkcji zwierzęcej.

Produkcja zwierzęca w rolnictwie stawia przed hodowcami wyzwania związane z dobrostanem zwierząt. Zwierzęta, będące istotami czującymi i myślącymi, wykazują zdolność do zrozumienia wiedzy innych osobników, rozpoznawania otoczenia, wykazywania przyjemności i emocji. Dobrostan zwierząt, zdefiniowany jako dostosowanie do warunków otoczenia, spełnienie potrzeb fizjologicznych i behawioralnych oraz zapewnienie komfortu, ma kluczowe znaczenie dla produkcji rolnej.

Dobrostan zwierząt stanowi integralną część procesu produkcji żywności wysokiej jakości. Aktualne przepisy UE i polskie regulacje prawne skupiają się na zapewnieniu właściwych warunków hodowli, transportu i uboju zwierząt, co wpływa na jakość mięsa, mleka i jaj. Nowoczesne metody hodowli dbają o podstawowe potrzeby zwierząt, minimalizując jednocześnie stres i zapewniając bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów. Zrównoważona produkcja zwierzęca uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, a nowe technologie wdrażane w hodowli mogą poprawiać warunki życia zwierząt.

Dobrostan zwierząt ma również wpływ na zdrowie ludzi, a standardy jego utrzymania stają się coraz ważniejsze dla konsumentów. Plany Komisji Europejskiej dotyczące przeglądu przepisów mają na celu dostosowanie ich do najnowszej wiedzy naukowej, rozszerzenie zakresu ochrony zwierząt oraz ułatwienie ich egzekwowania.

Course Dashboard