BHP
To obszar obejmujący ergonomię, medycynę, psychologię i techniczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pracy to priorytet. Obecnie kultura bezpieczeństwa staje się integralną częścią zarządzania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) w rolnictwie to kompleks zasad obejmujący aspekty ergonomii, medycyny, psychologii i technicznego bezpieczeństwa. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nadzoruje przestrzeganie BHP, a Dział X Kodeksu Pracy oraz normy regulują wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Proces oceny ryzyka obejmuje identyfikację, określenie zakresu szkód, wybór środków zapobiegawczych, wdrażanie planu pracy oraz systematyczne przeglądy. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, obejmują instruktaż ogólny i stanowiskowy, a ich regularność zależy od rodzaju pracy. Pracodawca jest odpowiedzialny za eliminację zagrożeń i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Course Dashboard