Powietrze i emisja gazów cieplarnianych
Rolnictwo odpowiada globalnie za 13% emisji gazów cieplarnianych. Skuteczne zarządzanie nawozami, żywienie zwierząt i przechowywanie obornika mają duże znaczenie dla ograniczenia wpływu rolnictwa na zmiany klimatyczne.

Gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, wpływają na zmiany klimatyczne. Emisje te są rezultatem działalności człowieka, zwłaszcza rolnictwa. Emisje z rolnictwa obejmują głównie amoniak, tlenki azotu i metan. Świadomość wpływu rolnictwa na jakość powietrza jest niska, mimo że jest ono jednym z głównych emitentów. Emisje z rolnictwa powodują również odór i zanieczyszczenia chemiczne. Monitorowanie jakości powietrza w gospodarstwach rolnych jest nie jest łatwe, ale z pomocą rolnikom przychodzą takie narzędzia jak kalkulatory online i odpowiednie czujniki.

Course Dashboard