Rolnictwo zrównoważone
To system gospodarowania, który zapewnia produkcję żywności w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, bez pogorszenia stanu środowiska, zapewniający opłacalność produkcji rolnej.

W obliczu wyzwań takich jak zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby naturalne, rolnictwo zrównoważone staje się niezbędne. Długofalowy rozwój gospodarstwa opiera się na stabilności finansowej, optymalnym doborze roślin, zmianowaniu upraw, budowaniu żyzności gleby, bilansie nawozowym, zintegrowanej ochronie roślin, efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych, utrzymaniu gleby pod okrywą roślinną, wspieraniu bioróżnorodności, dobrostanie zwierząt, uprawie bezorkowej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zarządzaniu odpadami, przestrzeganiu prawa i dbaniu o pracowników. Rolnictwo zrównoważone odpowiada na oczekiwania społeczne, integrując cele środowiskowe i klimatyczne, społeczne i ekonomiczne.

Course Dashboard