Ochrona roślin
Nadużywanie chemii w rolnictwie prowadzi do negatywnych skutków, takich jak presja na środowisko, wzrost odporności szkodników i zanieczyszczenie. Dlatego tak istotne jest stosowanie Integrowanej Ochrony Roślin.

Masowe wprowadzenie chemii do rolnictwa w XX wieku przyniosło szereg negatywnych skutków. Koncepcja Integrowanej Ochrony Roślin pojawiła się jako zrównoważone podejście, minimalizujące skutki uboczne. Wprowadzanie środków ochrony roślin wymaga elastyczności i zgodności z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Istnieje także problem nielegalnych środków ochrony roślin, niosących ryzyko dla plonów, zdrowia i środowiska. Szkolenia z Integrowanej Ochrony Roślin są kluczowe dla efektywnego stosowania różnych metod ochrony.

Course Dashboard