Zgodność z prawem
Przestrzeganie prawa to fundament działalności rolniczej. Regulacje Unii Europejskiej, zwłaszcza Wspólna Polityka Rolna oraz przepisy krajowe, stanowią kluczową bazę prawną dla każdego gospodarstwa rolnego.

Prawo reguluje produkcję rolną, szczególnie w Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna (WPR) od 1962 r. i późniejsze reformy, takie jak Plan McSharry’ego i Agenda 2000, mają na celu zrównoważenie rynków, ochronę środowiska, poprawę konkurencyjności i redystrybucję środków dla rolnictwa. Zasady te obejmują jednolitość rynku, preferencje dla krajów członkowskich i solidarność finansową. Ich cel to m.in. zwiększenie wydajności, stabilizacja rynków i zapewnienie adekwatnych cen dla konsumentów.

Course Dashboard