Zarządzanie wodą
Zarządzanie wodą w rolnictwie jest podstawą dla uzyskania optymalnych plonów. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i burze, oraz niestabilność ilości opadów atmosferycznych, stwarzają wyzwania dla opłacalności upraw.

Ważne jest wdrażanie zrównoważonych praktyk agronomicznych, w tym monitorowanie dostępnych zasobów wody, dokonywanie analiz ryzyka, racjonalne nawadnianie czy minimalizacja zanieczyszczeń wody. Warto pamiętać, że wodę dla upraw w krajobrazie rolniczym możemy zatrzymywać i zabezpieczać na wiele sposobów. Istotną rolę pełni tutaj prawidłowe użytkowanie rolnicze gleby, melioracje przeciwerozyjne, zadrzewienia i tworzenie roślinnych pasów ochronnych, odtwarzanie i ochrona bioróżnorodności, w tym oczek wodnych i mokradeł czy kształtowanie odpowiedniego układu pól ornych.

 • Główne składowe

  Not published to students
  Current

  Lekcje

  • Bezpieczeństwo źródeł wody dla rolnictwa oraz utylizacja wody zanieczyszczonej rolniczo

   Monitorowanie jakości wód, zwłaszcza pod kątem nawożenia, zanieczyszczeń chemicznych i ryzyka toksyn, jest niezbędne dla efektywnego nawadniania rolniczego. Zarządzanie ściekami rolniczymi, nawozami i substancjami chemicznymi to nieodłączna część rolnictwa zrównoważonego. Warto pamiętać o zapewnieniu wydzielonych miejsc na myjnię sprzętu rolniczego i bezpieczne postępowanie ze sprzętem chemizacyjnym, co pozwala na minimalizację wpływu rolnictwa na środowisko wodne i stanowi jeden z kluczących elementów długotrwałego utrzymania zasobów wodnych.

   Not published to students
  • Dobre zarządzanie wodą w glebie

   Zarządzanie wodą w rolnictwie ma fundamentalne znaczenie dla plonowania roślin. Prowadzenie nawodnień sprowadza się w zasadzie to dwóch decyzji: kiedy i ile nawodnić? Aby podjąć te decyzje właściwie musimy wiedzieć jaka jest aktualna zawartość wody w glebie i czy jest ona właściwa dla danej rośliny uprawnej w tym czasie. Każdy gatunek, a nawet odmiana w ramach gatunku może mieć inne preferencje optymalnej wilgotności gleby. Dlatego nawodnienia oparte na pomiarach wilgotności gleby są kluczowe, zwłaszcza przy rosnącej częstotliwości susz. Pozwala to na efektywne wykorzystanie wody, zwiększając plony. Racjonalne zarządzanie wodą staje się ważnym aspektem zrównoważonego rolnictwa, a działania te są niezbędne dla zapewnienia trwałego dostępu do wody i ochrony środowiska.

   Not published to students
  • Opłacalne nawadnianie upraw

   Znajomość indywidualnych potrzeb wodnych roślin jest podstawą dla efektywnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Nawadnianie, oparte na obliczeniach parowania lub wilgotności gleby, umożliwia dostosowanie dawek wody do różnych faz rozwojowych roślin. Istotne są także nawadnianie przeciwmrozowe i kontrola nawodnienia w sezonie pozbiorowym. Dostosowanie nawadniania do fazy wzrostu roślin pozwala oszczędzać wodę i energię. Metody, takie jak czujniki wilgotności gleby, ewapotranspiracja, czy obserwacja wizualna, są używane, choć każda ma swoje zalety i ograniczenia. Woda deszczowa jest korzystnym źródłem nawadniania, jednak jej gromadzenie może być wyzwaniem, a korzystanie z niej wymaga przestrzegania odpowiednich regulacji.

   Not published to students
  • Plonotwórcze zarządzanie wodą

   Najczęściej stosowaną przez rolników metodą określania potrzeb nawodnień, pozostaje w praktyce metoda wizualna, oparta o obserwację stanu uwilgotnienia gleby bądź stanu roślin. Z oczywistych względów metoda ta jest dalece niedoskonała, ponieważ często po okresie posusznym opady deszczu zwilżają tylko wierzchnią warstwę gleby, więc ocena uwilgotnienia jej powierzchni może sugerować dostatek wody, podczas, gdy poniżej warstwy uwilgotnionej, w strefie korzeni, występuje przesuszenie profilu glebowego. Podlewanie uprawy do osiągnięcia nasycenia gleby może okazać się nieekonomicznie - woda z gleby nasyconej odcieknie zwykle w ciągu jednej doby do zawartości wilgoci odpowiadającej polowej pojemności wodnej. Rolnik traci całą tę nadmiarową objętość wody wraz substancjami odżywczymi mającymi postać jonów łatwo rozpuszczalnych, jak K2O+ i NO3–, które trafiają do wód gruntowych i je niepotrzebnie zanieczyszczają.

   Not published to students

Course Dashboard