Dostęp do rynku
Produkcja rolna musi uwzględniać przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, a dbałość o jakość produkcji i poszanowanie dla interesów innych rolników lub odbiorców, to fundamenty uczciwego dostępu do rynku.

Przedsiębiorcy w rolnictwie dążą do rozwoju, zysków, i ograniczenia kosztów. Ustalone przepisy regulują uczciwą konkurencję, obejmujące ochronę konsumentów i walkę z nieuczciwymi praktykami. Zakazywane są m.in. porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej i nieuczciwe praktyki rynkowe. Przepisy te określają również zabronione zachowania, takie jak sprzedaż poniżej kosztów i dyskryminacja. Wprowadzanie towarów do sprzedaży wymaga szczególnej uwagi, by uniknąć nieuczciwych praktyk.

Course Dashboard